عارف: مرد زیر باران (ترانه فیلم)

عارف مرد زیر باران

مرد زیر باران
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: هاملت میناسیان
خواننده: عارف
ترانه فیلم: شهر مهتاب

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!