کوروس سرهنگ‌زاده: اسیر درد

اسیر درد
شعرو آهنگ: رضا رحیمی
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

error: Content is protected !!