مصطفی جاویدان: فریاد مسلول

فریاد مسلول
شعر و آهنگ: مصطفی جاویدان

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!