دلیله نمازی: گل نرگس

گل نرگس
شعر و‌ آهنگ: باقر نمازی
خواننده: دلیله نمازی

error: Content is protected !!