اکبر ذیگلری: قصه‌ی ساز

قصه‌ی ساز
شعر: مهدی پرنگ
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: [اکبر] ذیگلری

error: Content is protected !!