مرمره: هم‌قسم

هم قسم
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: مرمره