ضیاء: حنا بندون

حنا بندون
شعر و آهنگ: جمشید احمدی
خواننده: ضیاء