حسین همدانیان: طلا جان

طلا جان
شعر و آهنگ: حسین همدانیان
خواننده: حسین همدانیان

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *