ماسیس: نذار دل من تنها بمونه

نذار دل من تنها بمونه
شعر: کریم محمودی
آهنگ: سمون آوانسیان
خواننده: ماسیس