واروژ: قصه‌ی غم

قصه‌ی غم
شعر و آهنگ: سعید دبیری
خواننده: واروژ