واروژ: عشق غمگین

عشق غمگین
شعر و آهنگ: سعید دبیری
خواننده: واروژ