حسین موفق: بد اخلاق

بد اخلاق
شعر و آهنگ: رشید مرادی
خواننده: حسین موفق