فریدون فرخزاد: تنها صداست که می‌ماند

فریدون فرخزاد تنها صداست که می ماند

تنها صداست که می‌ماند
(یاد فروغ فرخزاد)
خواننده: فریدون فرخزاد
موسیقی: فریبرز لاچینی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
بازگشت به «یادنامهٔ فروغ فرخزاد»

* * *

error: Content is protected !!