فریدون فرخزاد: تنها صداست که می‌ماند

تنها صدایت که می‌ماند
(یاد فروغ فرخزاد)
خواننده: فریدون فرخزاد
موسیقی: فریبرز لاچینی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
از «فروغ فرخ‌‌زاد» در این سایت:

یادنامهٔ «فروغ فرخ‌زاد»

* * *