فریدون فرخزاد: مرغان غمگین

مرغان غمگین
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: هاملت میناسیان
خواننده: فریدون فرخزاد