دلکش: های دلبر

های دلبر
شعر: محلی
آهنگ: مهدی خالدی
خواننده: دلکش

error: Content is protected !!