کوروس سرهنگ‌زاده: نمیری الهی

نمیری الهی
شعر و آهنگ: کریم فکور
خواننده: کورس [سرهنگ‌زاده]

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!