عماد رام: لیلا

او لیلا
شعر: [ابوالقاسم] اعلامی
آهنگ: عماد رام
خواننده: عماد رام

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!