کوروس سرهنگ‌زاده: شبگرد

کوروس سرهنگ زاده شبگرد

شبگرد [+]
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

من مستم و مدهوشم
شبگرد قدح‌نوشم
از طایفه‌ی بی‌خبرانم
دیوانه‌ی با نام و نشانم

من قصه نمی‌دانم
افسانه نمی‌خوانم
دُردی‌کِشِ میخانه‌ی عشقم
سرحلقه‌ی صاحب‌نظرانم

مرا می زجام وفا باید ای می‌فروشان
مرا خانِ میخانه‌ها باید ای باده‌نوشان
من از آنچه رسوا کُند نام عاشق نترسم
از آن می که آتش زند کام عاشق نترسم

بیا ای عشق افسونگر
فراموشم مکنُ دیگر
تویی روان من، شور جان من، امید من
در جهان من، به زندگانی، تویی که جاودانی
. . .
. . .

* * *
معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

error: Content is protected !!