واروژ: پریا

پریا
شعر: شماعی‌زاده
آهنگ: اصلانی
خواننده: واروژ

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *