کوروس سرهنگ‌زاده: یا علی

یا علی
شعر: ابر آویز
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

error: Content is protected !!