جمال وفایی:‌ خسته‌ام

جمال وفایی خسته ام

خسته‌ام (کاشکی یار نازی داشتم) [+]
شعر: رضا شمسا
آهنگ: ناصر تبریزی
خواننده: جمال وفایی

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!