تاجیک: یه یاری داشتم

یه یاری داشتم
شعر: جمشید احمدی
آهنگ: امان‌الله تاجیک
خواننده: امان‌الله تاجیک

error: Content is protected !!