سوسن: زندانی

زندانی
شعر: مصطفی جاویدان
آهنگ: مصطفی جاویدان
خواننده: سوسن

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!