عهدیه: دلارام (گلهای رنگارنگ ۴۳۵)

دلارام
گلهای رنگارنگ ۳۴۵
شعر: شوریده شیرازی
آهنگ:‌ مهدی خالدی
خواننده: عهدیه

error: Content is protected !!