الهه: طوفان

طوفان
شعر: کریم فکور
آهنگ: جواد لشگری
خواننده: الهه