ضیاء ـ رامش: دو تنها (دو صدایی)

دو تنها
شعر: جمشید احمدی
آهنگ: ضیاء
خوانندگان: ضیاء ـ رامش

error: Content is protected !!