سیما افشار: دوستت دارم

دوستت دارم
شعر: عباس کارگر
آهنگ: [محمود] قرا ملکی
خواننده: سیما افشار