ناصر مسعودی: قصه‌ دل

قصه دل
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: رضا گلشن‌راد
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!