حسین موفق: کوزه به‌دوش

کوزه به دوش
شعر و آهنگ: فیروز برنجیان [بابک رادمنش]
خواننده: حسین موفق