قاسم جبلی: دنیا

دنیا
شعر: ابراهیم سلمکی
آهنگ: ابراهیم سلمکی
خواننده: قاسم جبلی

دنیا ز تو سیرم
بگذار که بمیرم
در دامت اسیرم
دنیا، دنیا!

من بی‌گناهم
من بی‌پناهم
قلبم گواهم
دنیا، دنیا!

می‌نالم همچون نی با ناکامی
ای دنیا از تو سیرم
تا بمیرم، ناید از من نامی بر لب
دنیا، دنیا!

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!