ایرج: دل غمگین

دل غمگین
شعر: رضا شمسا
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: ایرج