حسن شجاعی: سوختن و ساختن

سوختن و ساختن
شعر: خسرو هوشمند لنگرودی
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: حسن شجاعی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!