ایرج: شادت می‌کنم (ترانه فیلم)

شادت می‌کنم
شعر و آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: گدایان تهران

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!