علی نظری: سوگند

سوگند
شعر: علی نظری
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: علی نظری