شهیار قنبری (صدای شاعر) خانگی: منصور

شهیار قنبری خانگی

خانگی
شعر و دکلمه:‌ شهیار قنبری
آهنگ و تنظیم: عبدی یمینی
خواننده: منصور

ای تو ابریشم، تو ای مخمل‌تبار
ای تو بی مرز، ای تو شهر بی‌حصار
ای دهان تو پُر از عطر غزل
ای زلال خانگی، بر من ببار

سرخی‌ی من از تو ای آتشفشان
ای غزل‌رنگین‌کمانِ ماندگار
لحظه‌هایم را ببر تا پُشتِ خواب
ای تو تکرار من ای آینه‌دار
با تو باید سایه‌ را پیدا کنم
در تو باید گم شوم دیوانه‌وار
تشنه باید بود و از دریا گذشت
با توام ای حسرتِ هر شوره‌زار
ای تو جادوی شبِ میلادِ عشق
سبزِ سبزم کُن در آغوش بهار
ناز من چیزی بگو، حرفی بزن
ای تو تعریف من و تعریفِ یار
با توام ای خوبِ خوبِ خوبِ من
خسته‌ام از انتظار و انتظار

Laguna Beach ۱۹۹۲

دریا در من، گزینۀ ترانه‌های شهیار قنبری، نشر نکیسا (آمریکا)، چاپ اول ۱۹۹۵، صفحه‌ی ۱۳۹

*‌ * *
دکلمه ـ ترانه‌های «شهیار قنبری» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *