سروده و دستخط شهیار قنبری (مرد تنها)

شیهار قنبری با صدای بی صدا

«مرد تنها» سروده‌ی «شهیار قنبری» از معدود ترانه‌هایی‌ست که تاریخ تولد دارد. ۲۷ مرداد ماه سال ۱۳۴۹ تهران؛ و اولین شعر بدون قافیه‌ که ترانه می‌شود. آهنگ آن از «اسفندیار منفردزاده» و اولین ترانه‌ی «فرهاد مهراد» است. «مرد تنها»، اولین ترانه‌ی متن فیلم در تاریخ سینمای ایران است که با بر صحنه‌هایی از فیلم «رضا موتوری» ساخته‌ی «مسعود کیمیایی» خوانده می‌شود.

«این ترانه را بر موسیقی‌ی آفتابی‌ی «اسفندیار» نوشتم. فرصت نبود و ترانه‌ی مرد تنها، می‌بایست برای فیلم «رضا موتوری» آماده می‌شد. شبی تا سحرگاه، در بالاخانه‌ی شرکت سینمایی پیام حبس شدیم تا ترانه‌ی متن فیلم به دنیا بیآید.

روز پس از شب موعود، «مسعود کیمیایی» و علی عباسی، ترانه را شنیدند و پسندیدند. این نخستین ترانه‌ی بی‌قافیه است. ترانه‌یی از جنس شعر معاصر. ترانه‌ی مرد تنها، ـ این صدای بی‌صدا ـ به سبب تازگی‌اش، برای من بسیار عزیز است.»

برگرفته از کتاب: دریا در من، گزینۀ ترانه‌های شهیار قنبری، نشر نکیسا (آمریکا)، چاپ اول ۱۹۹۵، ص. ۴۱

* * *
در باره‌ی ترانه «مرد تنها» و فیلم «رضا موتوری»

*‌ * *
دکلمه ـ ترانه‌های «شهیار قنبری» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!