شهیار قنبری: کودکانه (باز آفرینی ۱۳۹۳)

شهیار قنبری کودکانه

کودکانه (بازآفرینی سال ۱۳۹۳)
شعر، دکلمه، اجرا: شهیار قنبری
موسیقی: اسفندیار منفردزاده
تنظیم آهنگ: اتابک سهیلی

بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی
بوی تُند ماهی دودی، وسط سفره‌ی نو
بوی خوب نعنا ترخون سر پیچ کوچه‌ها
بوی یاس جانماز ترمۀ مادر بزرگ
با اینا زمستونو سر می‌کُنم
با اینا خستگیمو در می‌کُنم

شادی شکستن قُلکِ پول
وحشت کم شدن سکه‌ی عیدی از شمردن زیاد
بوی اسکناسِ تا نخورده‌ی لای کتاب
با اینا زمستونو سر می‌کُنم
با اینا خستگیمو در می‌کُنم

فکر قاشق زدنِ دختر ناز چشم سیاه
شوق یک خیز بلند از روی بُته‌های نور
برق کفش جفت‌شده تو گنجه‌ها
با اینا زمستونو سر می‌کُنم
با اینا خستگیمو در می‌کُنم

عشق یک ستاره ساختن با دولک
ترس ناتموم گذاشتن جریمه‌های عید مدرسه
بوی گُلای سرخی که آبی می‌شن رو غزلا
با اینا زمستونو سر می‌کُنم
با اینا خستگیمو در می‌کُنم

بوی باغچه، بوی حوض، بغض تُنگِ ماهی
شبِ جمعه، پی فانوس، توی کوچه گم شدن
توی جوی لاجوردی، هوس یه آب‌تنی
با اینا زمستونو سر می‌کُنم
با اینا خستگیمو در می‌کُنم

فکر سرد حافظه در شبِ تبعیدی
عکسِ هفت‌سین، زرد و پاره، تهِ اخمِ چمدون
بی‌بال، بی‌سر، یه فرشته میگه: Welcome to LA
با اینا زمستونو سر می‌کُنم
با شما بهارو باور می‌کُنم
با اینا زمستونو سر می‌کُنم
با شما فردا رو باور می‌کُنم

* * *

در بارهٔ ترانهٔ «کودکانه» در این سایت:
ترانه «کودکانه» (بازآفرینی سال ۱۳۹۳)
ترانهٔ «کودکانه» (مجموعه‌ای از بازخوانی‌ها)
● «کودکانه» یادمانده‌های جوان‌سالی به دوران پیرانه‌سری

*‌ * *
دکلمه ـ ترانه‌های «شهیار قنبری» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!