طفلک «فروغ» (۸)

فروغ فرخزاد

دستخط فروغ فرخزاد است در تعهدی بر «انجام امور خانه‌داری به بهترین وجه» و «رعایت کامل نظر همسر، در کارهای هنری خود» و قبول این‌که اگر «رعایت کامل همسر» را لحاظ نکرد «نامبرده بدون پرداخت مهریه نسبت به طلاق او اقدام نماید.»
گرچه در این متن نامی از همسر برده نمی‌شود! ولی این دست‌نویس، تاریخ و امضاء دارد و یک خط خوردگی! فروغ، هفت ماه پس از نوشتن این تعهدنامه! در آبان‌ماه آن‌سال از پرویز شاپور طلاق گرفت.

اینجانب فروغ فرخ‌زاد بدین وسیله متعهد می‌شوم که نسبت به انجام امور خانه‌داری به بهترین وجهی اقدام نموده و همچنین نسبت به در کارهای هنری کاملا رعایت نظر همسر خود را نموده؛ در غیر این‌صورت نامبرده می‌تواند بدون پرداخت مهر نسبت به طلاق من اقدام نماید.
امضاء: فروغ فرخ‌زاد
۳۴/۱/۱۸
برگرفته از: دفتر هنر، سال شانزدهم، شماره‌ی ۱۹، اسفندماه ۱۳۸۷،‌ صفحه‌ی ۲۸۷۳

* * *
بازگشت به «یادنامهٔ فروغ فرخزاد»

* * *

error: Content is protected !!