یادنامه «احمد شاملو»

احمد شاملو

احمد شاملو
۲۱ آذر ۱۳۰۴ ـ ۲ مرداد ۱۳۷۹

صدای شاعر:
چیدن سپیده‌دم (مارگوت بیکل)
جدال با خاموشی (تهران ۱۳۵۲)
رباعیات خیام (کانون پرورش فکری)
غزلیات مولوی (کانون پرورش فکری)
شعرهای حافظ (کانون پرورش فکری)
شعر نیما یوشیج (کانون پرورش فکری)
شعرهای احمد شاملو: (کانون پرورش فکری)
سکوت سرشار از ناگفته‌هاست (مارگوت بیکل)
ترانه‌های ویکتور خارا (احمد شاملو ـ مظفر مقدم)
مولوی: رو سر بنه به بالین (احمد شاملو،‌ شهرام ناظری)

نگاهنگ:
برف (صدای شاعر)
لوح گور (صدای شاعر)
در اینجا چهار زندان است (صدای شاعر)
سواران نباید ایستاده باشند (صدای شاعر)
نان به سفره، جامه‌تان بر تن (صدای شاعر)
● دوره می‌کنیم شب را و روز را (صدای شاعر)
بر شیشه‌ها آشوب شبنم است (صدای شاعر)

مجموعه ترانه‌ها:
پریا (مجموعه ترانه‌ها)
ماهی (مجموعه ترانه‌ها)
● ترانهٔ همسفران (مجموعه ترانه‌ها)
نازلی (مرگ وارتان) (مجموعه ترانه‌ها)
من و تو،‌ درخت و بارون (مجموعه ترانه‌ها)
بیابان را سراسر مه گرفته (مجموعه ترانه‌ها)
در این بن‌بست (روزگار غریبی‌ست) (مجموعه ترانه‌ها)
سروده‌های از «احمد شاملو» در ترانه‌های روز ایرانی

برای کودکان و نوجوانان:
پریا (شعر)
زنده‌باد آب (شعر)
یل و اژدها (داستان)
مسافر کوچولو (داستان)
لالایی برای بیداری (شعر)
مردی که لب نداشت (شعر)
خروس زری، پیرهن پری (داستان)
منظومه‌ی «پریا» (توضیحات شاعر)
نیما یوشیج: آهو و پرنده‌ها (شنیداری)
«فاطی» کوچولوی شعر «پریا»ی کیست!؟

برای مرتضی کیوان:
آن روز (صدای شاعر)
از عموهایت (صدای شاعر)
عشق عمومی (صدای شاعر)
نگاه کن! (سال اشک «پوری»، سال خون «مرتضا»)
من عشقم را در سالِ بد یافتم! (صدای پوری سلطانی)
شعری که زندگی‌ست (برای: مرتضی کیوان و وارتان سالاخانیان)
خاطره‌ی احمد شاملو از شکنجه و مرگ وارتان سالاخانیان در زندان

برای غلامحسین ساعدی (گوهر مراد)
دو «شبانه» و «مُحاق» برای «ساعدی»
شبانه‌های احمد شاملو برای «غلامحسین ساعدی»

برای فروغ، کامیار و پرویز شاپور
طفلک فروغ
افق روشن (برای کامیار شاپور)
حکایت رفاقت «شاملو» و «شاپور»
بر درگاه کوه، در معبر بادها (شاملو ـ فروغ)

مطالب دیگر:
با «آیدا» در آینه‌ی سفرنامه‌ها
«آفتاب‌های همیشه»: شاملو در آینۀ صدای «آیدا»
برخیز ای داغ لعنت خورده! (تاریخچهٔ سرود انترناسیونال)
داروَگ «نیما» با صدای «شاملو» در تله‌تئاتر «آموزگاران»
حکایت آخرین عکسی که از «نیمایوشیج» گرفته نشد! (هادی شفائیه)

 * * *