یادنامه «احمد شاملو»

احمد شاملو

احمد شاملو
۲۱ آذر ۱۳۰۴ ـ ۲ مرداد ۱۳۷۹

صدای شاعر:
مدایح بی‌صله
کاشفان فروتن شوکران
آخر بازی (صدای شاعر)
ساعتِ اعدام (صدای شاعر)
جدال با خاموشی (تهران ۱۳۵۲)
رباعیات خیام (کانون پرورش فکری)
غزلیات مولوی (کانون پرورش فکری)
شعرهای حافظ (کانون پرورش فکری)
شعر نیما یوشیج (کانون پرورش فکری)
شعرهای احمد شاملو: (کانون پرورش فکری)
مولوی: رو سر بنه به بالین (احمد شاملو،‌ شهرام ناظری)

مجموعه ترانه‌ها:
پریا (مجموعه ترانه‌ها)
ماهی (مجموعه ترانه‌ها)
● ترانهٔ همسفران (مجموعه ترانه‌ها)
نازلی (مرگ وارتان) (مجموعه ترانه‌ها)
شبانه (یه شب مهتاب) (مجموعه ترانه‌ها)
قصه‌ی دخترای ننه دریا (مجموعه ترانه‌ها)
من و تو،‌ درخت و بارون (مجموعه ترانه‌ها)
بیابان را سراسر مه گرفته (مجموعه ترانه‌ها)
در این بن‌بست (روزگار غریبی‌ست) (مجموعه ترانه‌ها)
سروده‌های از «احمد شاملو» در ترانه‌های روز ایرانی

برای کودکان و نوجوانان:
پریا (شعر)
زنده‌باد آب (شعر)
یل و اژدها (داستان)
مسافر کوچولو (داستان)
لالایی برای بیداری (شعر)
مردی که لب نداشت (شعر)
هفت شهر (کانون پرورش فکری)
خروس زری، پیرهن پری (داستان)
منظومه‌ی «پریا» (توضیحات شاعر)
نیما یوشیج: آهو و پرنده‌ها (شنیداری)
«فاطی» کوچولوی شعر «پریا»ی کیست!؟
قصه‌ی دخترای ننه دریا (شعر ـ صدای شاعر)

برای مرتضی کیوان:
آن روز (صدای شاعر)
از عموهایت (صدای شاعر)
عشق عمومی (صدای شاعر)
نگاه کن! (سال اشک «پوری»، سال خون «مرتضا»)
من عشقم را در سالِ بد یافتم! (صدای پوری سلطانی)
شعری که زندگی‌ست (برای: مرتضی کیوان و وارتان سالاخانیان)
خاطره‌ی احمد شاملو از شکنجه و مرگ وارتان سالاخانیان در زندان

برای غلامحسین ساعدی (گوهر مراد)
دو «شبانه» و «مُحاق» برای «ساعدی»
شبانه‌های احمد شاملو برای «غلامحسین ساعدی»

برای فروغ، کامیار و پرویز شاپور
طفلک فروغ
افق روشن (برای کامیار شاپور)
حکایت رفاقت «شاملو» و «شاپور»
بر درگاه کوه، در معبر بادها (شاملو ـ فروغ)

شعر جهان:
چیدن سپیده‌دم (مارگوت بیکل)
سکوت سرشار از ناگفته‌هاست (مارگوت بیکل)
ترانه‌های میهن تلخ (احمد شاملو ـ مظفر مقدم)
اشعار «ژاک پرور» (ترجمه و صدای:‌ احمد شاملو)
ترانه‌های ویکتور خارا (احمد شاملو ـ مظفر مقدم)
بگذارید این وطن دوباره وطن شود (صدای شاعر)
سیاه همچون اعماق آفریقای خودم (انتشارات ابتکار)
اشعار فدریکو گارسیا لورکا (ترجمه و صدای: احمد شاملو)
به آرامی آغاز به مردن می‌کنی (پابلو نرودا ـ احمد شاملو)

نگاهنگ:
برف (صدای شاعر)
لوح گور (صدای شاعر)
در اینجا چهار زندان است (صدای شاعر)
سواران نباید ایستاده باشند (صدای شاعر)
نان به سفره، جامه‌تان بر تن (صدای شاعر)
● دوره می‌کنیم شب را و روز را (صدای شاعر)
بر شیشه‌ها آشوب شبنم است (صدای شاعر)

مطالب دیگر:
با «آیدا» در آینه‌ی سفرنامه‌ها
«آفتاب‌های همیشه»: شاملو در آینۀ صدای «آیدا»
برخیز ای داغ لعنت خورده! (تاریخچهٔ سرود انترناسیونال)
داروَگ «نیما» با صدای «شاملو» در تله‌تئاتر «آموزگاران»
حکایت رفاقت «احمد شاملو» و «پرویز شاپور» (هادی شفائیه)
حکایت آخرین عکسی که از «نیمایوشیج» گرفته نشد! (هادی شفائیه)
حکایت آخرین عکس از «احمد شاملو» به روایت «فخرالدین فخرالدینی»

 * * *

error: Content is protected !!