حمیرا: ترسم فراموشم کنی

ترسم فراموشم کنی
شعر: فضل‌الله توکل
آهنگ: فضل‌الله توکل
خواننده: حمیرا