رامش: در بسته

رامش در بسته

در بسته
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: سلمیان اکبری
خواننده: رامش

درست سه سال آزگار
که تا شکفته نوبهار
از این کوچه گذر کُنم
نگاه به بوم و در کُنم
اینجا کجاست!؟ خونه‌ی یار
خونه‌ی خالیِ نگار
هنوز این درِ‌ بسته
به انتظار نشسته

چیه این پریشونی‌ید!؟
چین افتاده به پیشونی‌ید
کلیدِ تو دست کیه!؟
انگار تو دست دلبره
سه نوبهار اومد و رفت
هنوز تو راه سفره

چه بی‌سروصدا رفت
نپرسیدی کجا رفت!؟
پری شد و پَر کشید
دود شد و بر هوا رفت

بگذریم از این های‌وهو
نه تقصیر تو بود، نه او
نه بوم گناه داره، نه در
گناه به گردنِ سفر

* * *