رامش: در بسته

در بسته
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: سلمیان اکبری
خواننده: رامش