شهیار قنبری (صدای شاعر) سبزِ سبز: شکیلا

« سبزِ سبز »
دکلمه و شعر: شهیار قنبری
آهنگ ترانه: بابک افشار
ترانه‌خوان: شکیلا
این دکلمه ترانه در ساند کلود [+]

سبز منم که می‌زنم رنگ به برگ و بارِ تو
روز منم که می‌خزم باز به سایه‌سار تو

یار منم که می‌برم حافظه‌ی دیار را
دوست منم قدم قدم دور اما کنارِ تو

ناب منم که می‌خرم تلخ‌ترین شراب تو
آب منم که می‌روم تا تهِ خواب‌زار تو

داغ که نه باغ توام، لاله‌ی زخمگاهِ من
مست منم که می‌چکم از سر آبشار تو

اوج منم، غزل منم، موج به اندازه‌ی تو
باد منم به نرمی‌ی حریر تیغ‌دار تو

شور منم به ساز تو، تلخ‌تر از نماز تو
راز منم بسته‌ی تو، سبزترین بهار تو

Paris  ۱۹۸۸ ‌

* * *

دریا در من، گزینۀ ترانه‌های شهیار قنبری، نشر نکیسا (آمریکا)، چاپ اول ۱۹۹۵، ص. ۱۳۲

* * *