عارف: نازه یارم

نازه یارم
شعر: اکبر آزاد
آهنگ: کیومرث سلیم‌پور
خواننده: عارف