گوگوش: دو راهی

دو راهی
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: [حسن] شماعی‌زاده
خواننده: گوگوش