هایده:‌ وقت گل نی

وقت گل نی
شعر: [محمدعلی]‌ بهمنی
آهنگ: [سیاوش] زندگانی
خواننده: هایده

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!