مهستی: گنه چه کردم مگر خدایا (ترانه فیلم)

گنه چه کردم مگر خدایا
شعر: ؟
آهنگ: [انوشیروان روحانی]
خواننده: مهستی
ترانه فیلم: قاتلین هم می‌گیریند

error: Content is protected !!