کوروس سرهنگ‌زاده: سبز چشات

سبز چشات
شعر:‌ گرگین زاده
آهنگ: [مصطفی] گرگین‌زاده
خواننده:‌ کوروس سرهنگ‌زاده

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!