امیر رسایی: چشمه

چشمه
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: [حسن] شماعی‌زاده
خواننده: امیر رسایی