گیتی: نمی‌خواد دورغ بگی

نمی‌خواد دروغ بگی
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: شموئیل زاده [حسن شماعی‌زاده ؟]
خواننده: گیتی پاشایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!