امیر رسایی: آی دختر

آی دختر
شعر: آذر صراف‌پور
تنظیم آهنگ: آندرانیک [آساطوریان]
خواننده: امیر رسایی